Να συστηθούμε με μια ματιά

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΥΣ

Αντιπροσωπεύουμε, εμπορευόμαστε και παρέχουμε τεχνική υποστήριξη, συντήρηση & άλλες υπηρεσίες για μηχανήματα των οίκων