Διαγνωστικά μηχανήματα για την μαγνητική τομογραφία

Η εταιρεία MEDICAL SYSTEMS I.K.E. εμπορεύεται μαγνητικούς τομογράφους γνωστών και αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού. Ξεκινούμε από τη μελέτη για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών και προτείνουμε το κατάλληλο μηχάνημα μαγνητικού τομογράφου, που πρέπει να προμηθευτείτε.
 
Η εταιρεία μας, πέρα από την πώληση των μαγνητικών τομογράφων και την προμήθεια ανταλλακτικών, αναλαμβάνει την μελέτη προεγκατάστασης, την διαμόρφωση του χώρου, εφόσον αυτή είναι απαραίτητη, καθώς και την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Μετά την πώληση, παραμένουμε δίπλα σας, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής των μηχανημάτων.