Συστήματα Ψηφιοποίησης CR ιατρικών φιλμ

Η Medical System I.K.E. εμπορεύεται συστήματα ψηφιοποίησης για ιατρικά films ακτινογραφίας και μαστογραφίας.

Διαθέτουμε, επίσης, ανταλλακτικά μηχανημάτων ψηφιοποίησης CR ακτινογραφίας και μαστογραφίας.