Διαμόρφωση χώρων σε Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο στο Ρέθυμνο

Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού egkatastasi aktinodiagnostika

Αναλάβαμε τη διαμόρφωση ιατρικών χώρων στο Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Μυλοποτάμου και εγκαταστήσαμε τον ακτινοδιαγνωστικό εξοπλισμό, που προμηθεύσαμε.

Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού Διαμόρφωση διαγνωστικού κέντρου και εγκατάσταση εξοπλισμού