Διαμόρφωση χώρων, ακτινοπροστασία θωρακίσεις στη Βιοϊατρική (PET/CT)

ακτινοπροστασία θωρακίσεις μελέτη κατασκευής και υλοποίηση ακτινοπροστασίας thorakiseis ktinoprostasia bioiatriki pet ct

Ο Όμιλος Βιοιατρική μάς εμπιστεύθηκε για τη Μελέτη Κατασκευής και την Υλοποίηση Ακτινοπροστασίας χώρων PET/CT στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων και στη Βιοιατρική Καλαμαριάς. Η Medical Systems Ε.Π.Ε Ι. Κρητικός – Σ. Ρωμανιάς (με εξειδίκευση σε ακτινοπροστασία θωρακίσεις) ανέλαβε και υλοποίησε την διαμόρφωση ιατρικών χώρων, με μέριμνα για την μέγιστη ακτινοπροστασία και τις απαραίτητες θωρακίσεις, στις εγκαταστάσεις της Βιοϊατρικής, για το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Ομίλου, όπου λειτουργούν τα νέα συστήματα αιχμής PET/CT Discovery IQ.

Το προσωπικό της εταιρείας μας, με ειδίκευση και τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, δημιούργησε τα χωρίσματα με τα πλέον κατάλληλα υλικά και επένδυσε με μόλυβδο τοιχία, πατώματα και οροφές, εξασφαλίζοντας τις ιδανικές προδιαγραφές και συνθήκες, ώστε να πραγματοποιούνται οι διαγνωστικές εξετάσεις με ασφάλεια για όλους, τόσο για τους ασθενείς – εξεταζόμενους, όσο και για το προσωπικό του κέντρου.

ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki

Για τους συγκεκριμένους χώρους κατασκευάσαμε βεβαίως και ειδικές πόρτες ακτινοπροστασίας με μεταλλική κάσα και εσωτερική θωράκιση Pb. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί, ορισμένα στιγμιότυπα από τις εργασίες που έγιναν στους χώρους του τμήματος πυρηνικής ιατρικής της “Βιοιατρική”. Μπορείτε να διακρίνετε τις επενδύσεις των τοίχων, τα χωρίσματα, τις τομές των χωρισμάτων, τις μεταλλικές πόρτες, την ακτινοπροστασία στα δάπεδα, τις θωρακίσεις.

ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki

ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki

ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki

ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki

ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki

ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki

ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki ακτινοπροστασία θωρακίσεις thorakiseis aktinoprostasia bioiatriki

Η πείρα, 30 και πλέον ετών, της Medical Systems στην ακτινοπροστασία και στις θωρακίσεις, καθώς και η στελέχωση ειδικού τμήματος στην εταιρεία μας, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε, με απόλυτη συνέπεια και πλήρη γνώση του αντικειμένου, κάθε έργο ακτινοπροστασίας, θωράκισης και διαμόρφωσης ιατρικών χώρων, όσο απαιτητικές και να είναι οι ιδιαιτερότητες που το χαρακτηρίζουν. Επικοινωνήστε μαζί μας και περιγράψτε μας τις ανάγκες του δικού σας ιατρικού χώρου. Θα σχεδιάσουμε, ειδικά για εσάς, την πιο κατάλληλη λύση.