Ανακατασκευασμένα Απεικονιστικά Μηχανήματα με εγγύηση καλής λειτουργίας

Η εταιρεία MEDICAL SYSTEMS ΙΚΕ εμπορεύεται ανακατασκευασμένα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα, σε αρίστη λειτουργική και οπτική κατάσταση.
 
Τα μηχανήματα είναι πρόσφατης χρονολογίας και  πρόκειται για μοντέλα που βρίσκονται στη γραμμή παραγωγής των μεγαλύτερων διεθνών Οίκων.

Siemens , General Electric , Philips 

Σε όλα τα ανακατασκευασμένα συστήματα, προσφέρουμε 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών.