Οδηγός για την απολύμανση των εξωστοματικών Συστημάτων για την προστασία από τον Covid-19

Οδηγός για την απολύμανση των εξωστοματικών Συστημάτων katharismos apolimansi exostomatika sistimata carestream dental

Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει οδηγίες για την απολύμανση των εξωστοματικών Συστημάτων της Carestream Dental, με σκοπό την προστασία των ασθενών από τον Covid-19. Αποτελεί συμπληρωματικό υλικό που χρησιμεύει ως ένας γενικός οδηγός, ο οποίος συνδυάζεται με τους Οδηγούς Ασφάλειας και Τεχνικών Προδιαγραφών των Συστημάτων και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν υποκαθιστά τις επίσημες οδηγίες της Πολιτείας και των αρμόδιων υγειονομικών φορέων της χώρας.

Τα εξωστοματικά Απεικονιστικά Συστήματα της Carestream Dental (όπως η οικογένεια CS 8100, το CS 9600 and το CS 9300), είναι σχεδιασμένα για να απολυμαίνονται εύκολα.

Ακολουθούν ορισμένες οδηγίες από το blog της Carestream Dental για την απολύμανση των Συστημάτων της εταιρείας, όμως για την πλήρη και αναλυτική μέθοδο σας συστήνουμε να συμβουλευτείτε τα έντυπα – οδηγούς “Safety, Regulatory and Technical Specifications User Guides”:

Guide CS 9600 (Ελληνικά)
CS 8100 Family Guide (Ελληνικά)
Κείμενο στα Αγγλικά CS 8100 3D Family
CS 9300 Family (Αγγλικά)

Καθαρισμός και Απολύμανση της Μονάδας

Πριν από κάθε άλλη ενέργεια, για να καθαρίσετε το Σύστημα απενεργοποιήστε το και απομακρύνετε την ορατή σκόνη/λιπαρότητα με ένα ύφασμα/πανί μιας χρήσης ή με χαρτί. Κατόπιν:

 • Εμποτίστε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι με σαπούνι και νερό βρύσης και καθαρίστε με προσοχή όλα τα μέρη της μονάδας στα οποία υπάρχει άμεση πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των σφιγκτήρων για το κεφάλι.
 • Στεγνώστε τη Μονάδα με ένα πανί καθαριότητας μιας χρήσης.
 • Εμποτίστε ένα πανί, που δεν αφήνει χνούδι, με ένα εγκεκριμένο, ειδικό, ήπιο απολυμαντικό υγρό και χρησιμοποιήστε το βάσει των οδηγιών χρήσης που υπάρχουν στη συσκευασία του για να σκουπίσετε όλες τις επιφάνειες της μονάδας.
 • Αφήστε το Σύστημα να στεγνώσει φυσικά, αερίζοντας τον χώρο για 5 λεπτά.

Βήματα για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τις μεμβράνες της βλεννογόνου

Ο σωστός καθαρισμός και η απολύμανση σε εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με βλέννες απαιτεί να ακολουθήσετε αυστηρά πρωτόκολλα. Συστήνονται τα εξής βήματα:

 • Αφαιρέστε το προστατευτικό περίβλημα του εξαρτήματος
 • Απομακρύνετε την ορατή σκόνη/λιπαρότητα με χαρτί ή ύφασμα μιας χρήσης
 • Ξεπλύνετε το εξάρτημα τουλάχιστον για 1 λεπτό κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης
 • Χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα, απλώστε ειδικό καθαριστικό διάλυμα σε όλες τις επιφάνειες, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
 • Ξεπλύνετε ξανά κάτω από τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό
 • Στεγνώστε το εξάρτημα με πεπιεσμένο αέρα ή κάποιο πανί καθαρισμού μιας χρήσης
 • Εξετάστε οπτικά το εξάρτημα και αν παρατηρήσετε ίχνη σκόνης/λιπαρότητας επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα ή απορρίψτε το.

Σε συνέχεια της παραπάνω διαδικασίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό με τη χρήση ατμού:

 • Τυλίξτε το εξάρτημα που έχετε ήδη καθαρίσει με ένα ειδικό υλικό για τον κλίβανο
 • Τοποθετήστε το στην θερμοκρασία που συστήνεται για τον εξοπλισμό κλιβανισμού που διαθέτετε.
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κλιβάνου.

Αφού αφαιρέσετε το εξάρτημα από τον κλίβανο, εξετάστε το και πάλι οπτικά. Αν παρατηρήσετε κάποια φθορά, μην το χρησιμοποιήσετε, αλλά καλέστε τον αντιπρόσωπο της Carestream Dental με τον οποίο συνεργάζεστε. Στην Medical Systems θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Αφού αποστειρωθεί το εξάρτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή να αποθηκευτεί σε ξηρό και καθαρό μέρος, μέσα στη συσκευασία με την οποία αποστειρώθηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα “CS 9600 Environmental Requirements” των οδηγιών.

Πώς καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα μέρη και τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Καθαρίστε με πανί μιας χρήσης ή με χαρτί όλη την ορατή σκόνη/λιπαρότητα
 • Ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό
 • Χρησιμοποιώντας μια απαλή βούρτσα καθαρίστε όλες τις επιφάνειες με ένα ειδικό απολυμαντικό σκεύασμα, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης
 • Ξεπλύνετε ξανά με τρεχούμενο νερό για να καθαρίσετε πλήρως το εξάρτημα και από το απολυμαντικό.
 • Στεγνώστε με πεπιεσμένο αέρα ή με πανί καθαριότητας μιας χρήσης
 • Εξετάστε προσεκτικά το εξάρτημα και αν χρειάζεται επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα ή απορρίψτε το αν διαπιστώσετε πως δεν καθαρίζει πλήρως.

Στη συνέχεια, για να απολυμάνετε το εξάρτημα που καθαρίσατε, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο σκεύασμα, εγκεκριμένο και ήπιο, ώστε να μην προκαλέσετε φθορά στο εξάρτημα. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης και τηρήστε τον ενδεδειγμένο χρόνο εφαρμογής.

Καθαρισμός και απολύμανση των κώνων για τα αφτιά και των άλλων σχετικών εξαρτημάτων των κεφαλομετρικών

Οι κώνοι αφτιών θα πρέπει να καλύπτονται με ειδικές προστατευτικές θήκες, εγκεκριμένες από τους αρμόδιους φορείς για να χρησιμοποιούνται σε έναν ασθενή και κατόπιν να απορρίπτονται και να αλλάζουν για τον επόμενο. Μεταξύ κάθε αλλαγής προστατευτικών θηκών θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται οι κώνοι με κάποιο ειδικό ήπιο σκεύασμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας του. Για να καθαρίσετε τους κώνους, ακολουθήστε τα βήματα:

 • Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα
 • Καθαρίστε με πανί μιας χρήσης ή χαρτί την σκόνη/λιπαρότητα
 • Καθαρίστε με προσοχή τους κώνους με πανί, που δεν αφήνει χνούδι, νοτισμένο με σαπούνι και νερό βρύσης
 • Ξεπλύνετε σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό σκουπίζοντας τους κώνους με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι
 • Στεγνώστε τους κώνους με ένα πανί καθαριότητας μιας χρήσης
 • Εξετάστε οπτικά τους κώνους και αν χρειάζεται επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα ή αντικαταστήστε τους αν διαπιστώσετε πως δεν καθαρίζουν πλήρως ή έχουν υποστεί φθορά.

Για την απολύμανση χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και αφήστε τους κώνους να στεγνώσουν στον αέρα.

Τα εξωστοματικά Συστήματα Απεικόνισης της Carestream Dental έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις δυνατότητες απεικόνισης και να σας διευκολύνουν για τη φροντίδα των ασθενών σας. Η Medical Systems ως επίσημος αντιπρόσωπος της Carestream Dental διαθέτει Συστήματα Απεικόνισης που μπορείτε να δείτε εδώ και οι πιστοποιημένοι Μηχανικοί μας φροντίζουν μεταξύ άλλων και για την εκπαίδευσή σας στην χρήση τους. Για τις υπηρεσίες μας δείτε περισσότερα εδώ.

* Το παρόν κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση από το πρωτότυπο άρθρο που δημοσιεύεται στην επίσημη σελίδα της Carestream Dental και μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

* Αυτό το άρθρο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μια απλή καθοδήγηση. Θα πρέπει να επαληθεύσετε τις διαδικασίες, που χρειάζεται να ακολουθήσετε, με το αντίστοιχο τμήμα που ασχολείται με θέματα υγείας στην επιχείρησή σας και στην περιοχή που βρίσκεστε. Πιθανόν να πρέπει να λάβετε υπόψη και πρόσθετα ζητήματα, που δεν αναφέρονται στο παρόν. Τέλος, θα πρέπει να ενημερώνεστε διαρκώς για τα πρωτόκολλα διαχείρισης σε οτιδήποτε σχετίζεται με τον Covid-19 και τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ.