Οδοντιατρικά – Πανοραμικά


Η εταιρεία μας παρέχει εξοπλισμό για απεικονιστικά οδοντιατρικά μηχανήματα, καθώς και Films απεικόνισης.

Έχουμε συνεργασία ως αποκλειστικοί διανομείς της εταιρείας Carestream Dental και πιο συγκεκριμένα διαθέτουμε τα πανοραμικά οδοντιατρικά μηχανήματα CS 8100 Evo Edition, CS 8200 Neo Edition & CS 9600 3D, τα οποία παρουσιάζουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ