Τροχήλατα ακτινοπροστατευτικά πετάσματα

Τροχήλατα πετάσματα ακτινοπροστασίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές των τροχήλατων πετασμάτων ακτινοπροστασίας ακολουθούν τους διεθνείς κανονισμούς, ενώ οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις τις εκάστοτε παραγγελίας

Both comments and trackbacks are currently closed.