Συσκευασία για την ασφαλή μεταφορά των πετασμάτων ακτινοπροστασίας στον τελικό προορισμό

Ξύλινα κιβώτια με φορητά ακτινοπροστατευτικά πετάσματα από την Medical Systems

Δίνουμε βαρύτητα στη συσκευασία κάθε παραγγελίας, για την ασφαλή μεταφορά των πετασμάτων ακτινοπροστασίας στον τελικό προορισμό τους

Both comments and trackbacks are currently closed.