Πώληση & εγκατάσταση εξοπλισμού σε ιδιωτική κλινική στην Αλβανία

εγκατάσταση εξοπλισμού klinika logli medical systems aktinologika panoramika

Ο ιατρός ακτινολόγος Dr. Maksim Logli, μας εμπιστεύθηκε και ανέθεσε στην Medical Systems την προμήθεια ακτινοσκοπικών μηχανημάτων, καθώς και την εγκατάσταση εξοπλισμού στην ιδιωτική κλινική που διατηρεί στο Αργυρόκαστρο, στην Αλβανία.

εγκατάσταση εξοπλισμού klinika logli medical systems aktinologika panoramika

Πηγή φωτογραφίας 

Η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε απόλυτα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συγκεκριμένου project, προμηθεύοντας την κλινική Klinika mjekesore Logli με ένα Ακτινοσκοπικό – Ακτινολογικό Μηχάνημα Siemens Axiom Iconos R200, με ένα Ψηφιακό Πανοραμικό Carestream CS8100 2D+, καθώς και με Σύστημα Ψηφιοποίησης της εταιρείας Carestream Dental.

Η πλήρως καταρτισμένη ομάδα μας μετέβη στην γειτονική χώρα και αφού ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες εργασίες στους χώρους της κλινικής, προχώρησε στην εγκατάσταση των μηχανημάτων με σκοπό την βέλτιστη λειτουργικότητα κάθε τμήματός της, εξασφαλίζοντας τις ιδανικότερες συνθήκες για την ασφαλή και αξιόπιστη διενέργεια των ανάλογων εξετάσεων.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών και της εγκατάστασης του ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού στην κλινική του Dr. Maksim Logli

εγκατάσταση εξοπλισμού klinika logli medical systems aktinologika panoramika carestream dental

εγκατάσταση εξοπλισμού kliniki logli Albania medical systems aktinologika panoramika

εγκατάσταση εξοπλισμού kliniki logli medical systems aktinologika panoramika

εγκατάσταση εξοπλισμού ακτινολογικά ακτινοσκοπικά πανοραμικά μηχανήματα στην κλινική logli medical systems aktinologika panoramika

εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού klinika logli medical systems aktinologika panoramika

εγκατάσταση εξοπλισμού klinika logli medical systems aktinologika panoramika

εγκατάσταση εξοπλισμού klinika logli medical systems aktinologika panoramika

Η Medical Systems αναλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2102446738 και περιγράψτε μας τι χρειάζεστε και για τι είδους εξοπλισμό ενδιαφέρεστε, ώστε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες. Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε κάθε φορά τη βέλτιστη λύση για κάθε εγκατάσταση.