Πώληση, μεταφορά και εγκατάσταση ακτινολογικού μηχανήματος σε μαιευτική κλινική στα Χανιά της Κρήτης

πώληση εγκατάσταση ακτινολογικού polisi egkatastasi aktinoskopiko aktinologiko medical systems

Στο Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων Α.Ε. Γενική Κλινική Καπάκη η εγκατάσταση ακτινολογικού – ακτινοσκοπικού μηχανήματος Siemens Axiom Iconos R200 είχε τις ιδιαιτερότητές της, όπως συμβαίνει άλλωστε στους περισσότερους χώρους που καλούμαστε να εγκαταστήσουμε ακτινοδιαγνωστικό εξοπλισμό.

Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση ήταν κρίσιμο μέγεθος ακόμα και τα λίγα εκατοστά, που θα μπορούσαμε να “κερδίσουμε”, ώστε να είναι δυνατό ένα φορείο να προσεγγίζει το ακτινολογικό – ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Έτσι, “κουμπώσαμε” την βάση του μηχανήματος μέσα στον τοίχο και πετύχαμε τον στόχο, δημιουργώντας χαμηλά μια οριζόντια, χαμηλή, εσοχή, στην οποία εισχώρησε η βάση του μηχανήματος από την πλευρά του τοίχου! Κάθε ιδιαιτερότητα είναι για εμάς πρόκληση. Και κάθε “πρόβλημα” είναι για εμάς ευκαιρία για μια ακόμα λύση!

Μεταφορά ακτινολογικού εξοπλισμού metafora iatrikou exoplismou aktinodiagnostika

Εγκατάσταση ακτινολογικού ακτινοσκοπικού ergasies egkatastasis aktinodiagnostikou

Ακτινολογικό Siemens από την Medical Systems

εγκατάσταση ακτινολογικού Siemens από την Medical Systems

Ακτινολογικό ακτινοσκοπικό μηχάνημα Siemens από την Medical Systems

Συνοψίζοντας, η Medical Systems ανέλαβε την πώληση, τη μεταφορά στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, αλλά και την εγκατάσταση του ακτινολογικού – ακτινοσκοπικού μηχανήματος στην Ιδιωτική Μαιευτική Κλινική, ιδιοκτησίας του Ιατρού Μαιευτήρα κ. Καπάκη και το προσωπικό μας φρόντισε για την διασφάλιση της άριστης λειτουργίας του μηχανήματος.