Λίγα λόγια για την ψηφιακή μαστογραφία και τους ψηφιακούς μαστογράφους

Τι είναι οι Μαστογράφοι

Η μαστογραφία γίνεται με ειδικό ακτινογραφικό μηχάνημα, τον Μαστογράφο, που μπορεί να είναι είτε αναλογικός μαστογράφος (παλαιότερη τεχνολογία) είτε ψηφιακός μαστογράφος (πιο σύγχρονος).

Πώς γίνεται η μαστογραφία

Για τη λήψη της μαστογραφίας γίνεται χρήση δύο πλακών, ανάμεσα στις οποίες τοποθετείται κάθε μαστός ξεχωριστά.

Οι δυο πλάκες πιέζουν το μαστό, τόσο ώστε να αποκτήσει το ίδιο πάχος σε όλη την έκταση του και να επιτευχθεί η μέγιστη διακριτική ικανότητα. Ύστερα ο μαστός ακτινοβολείται, όπως γίνεται σε κάθε ακτινογραφία.

Λαμβάνονται δυο ακτινογραφίες από κάθε μαστό έτσι ώστε να αντιστοιχούν σε ακτινοβολήσεις από διαφορετικές γωνίες. Συνήθως οι δυο εικόνες αντιστοιχούν σε παράλληλη τοποθέτηση των πλακών (CC) και σε τοποθέτηση σε γωνία 4 μοιρών προς το οριζόντιο επίπεδο (MLO).

Οι δυο απεικονίσεις του μαστού ουσιαστικά λειτουργούν συμπληρωματικά η μια προς την άλλη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι αλλοιώσεις που εμφανίζονται στη μια απεικόνιση δεν είναι ορατές στην άλλη. Στην περίπτωση της λήψης υπό γωνία MLO υπάρχει απεικόνιση και των θωρακικών μυών.

Η απεικόνιση των εικόνων που λαμβάνονται αποτυπώνονται σε φιλμ στην αναλογικήμαστογραφία και σε ψηφιακό μέσο στην ψηφιακή μαστογραφία.

Κάθε εικόνα που λαμβάνεται με τη συμπίεση των μαστών εμφανίζεται για κάποια δευτερόλεπτα στην οθόνη του σταθμού ελέγχου που υπάρχει στο χώρο. Οι εικόνες αυτές αποστέλλονται στο σταθμό παρατήρησης και εμφάνισης, οπότε γίνεται η σύγκριση με προηγούμενες μαστογραφίες αν υπάρχουν, καθώς και η εμφάνιση και αποθήκευση τους για μελλοντική χρήση.

Τι να θυμάστε για τη μαστογραφία

Η δόση της ακτινοβολίας που δέχεται ο μαστός είναι εξαιρετικά μικρή, και μάλιστα ακόμα μικρότερη σήμερα με τη χρήση ψηφιακών μαστογράφων.
Η μαστογραφία δεν πονάει, ωστόσο η εξεταζόμενη θα νιώσει μια μεγάλη πίεση στους μαστούς κατά τη διάρκεια της συμπίεσης.
Οι γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε μαστογραφία δεν θα πρέπει να φορούν κοσμήματα εκείνη την ημέρα, και να αποφύγουν τη χρήση αποσμητικού ή αρώματος.
Καλό θα είναι επίσης για πρακτικούς λόγους να φορούν μπλούζα ή πουκάμισο, καθώς θα πρέπει να αφαιρέσουν τα ρούχα τους από τη μέση και πάνω.
Η μαστογραφία θεωρείται όχι μόνο ασφαλής μέθοδος αλλά και το πιο σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού.