Η Medical Systems Ι.Κ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Σ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ διαθέτει τεχνική υπηρεσία, με άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, με μεγάλη εμπειρία – άνω των 25 ετών – και έχει επενδύσει στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας νέο προσωπικό, εξειδικευμένο στην χρήση νέων και σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης.

Η εταιρεία διαθέτει Application Specialists για την επίδειξη των μηχανημάτων και δύναται να καλύψει επιπλέον ανάγκες άμεσα, με την συνδρομή των κατασκευαστικών οίκων.

Επίσης, διαθέτει αποθήκη ανταλλακτικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία στα μηχανήματα που προμηθεύει, τόσο κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, δωρεάν, όσο και μετά την λήξη αυτής, τουλάχιστον για μια ακόμη δεκαετία.

Η οργάνωση των τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας εξασφαλίζει ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, ενώ και ο εξοπλισμός του Stock των ανταλλακτικών γίνεται κατά τρόπο που να παρέχεται πάντα η καλύτερη εξυπηρέτηση στον καλύτερο χρόνο.

Η εταιρεία Medical Systems IKE Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Σ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ στεγάζεται από τον Οκτώβριο 2009 σε σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην περιοχή Αχαρναί, με πλήρη τμήματα εξασφάλισης της ποιότητας των μηχανημάτων και του τεχνικού εξοπλισμού, γραμματειακής και οικονομικής διαχείρισης, σύγχρονης τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και τμήματος πωλήσεων και stock ανταλλακτικών για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ