Η MEDICAL SYSTEMS I.K.E. εξοπλίζει και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός σύγχρονου Ακτινολογικού Εργαστηρίου και Διαγνωστικού Κέντρου με τα πιο σύγχρονα συστήματα όπως τα παρακάτω:


• Μαγνητικοί και Αξονικοί Τομογράφοι
• Ακτινολογικά συγκροτήματα Αναλογικά και Ψηφιακά (καινούργια και ανακατασκευασμένα)
• Ακτινοσκοπικά συγκροτήματα Αναλογικά και Ψηφιακά (καινούργια και ανακατασκευασμένα)
 • Αναλογικούς και Ψηφιακούς Μαστογράφους (καινούργιους και ανακατασκευασμένους)
• Συστήματα Ψηφιοποίησης και Εκτυπωτές
• Συστήματα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
• Συστήματα Υπερηχοτομογράφων Ακτινολογικών και Καρδιολογικών
• Τέστ Κόπωσης
• Ρουχισμό Ακτινοπροστασίας
• Πετάσματα Ακτινοπροστασίας (κινητά, σταθερά και οροφής)
• Μολυβδύαλοι