Η Medical Systems IKE Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Σ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ διαθέτει τεχνική υπηρεσία, με άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει μεγάλη εμπειρία, άνω των 25 ετών.

Έχει, λοιπόν, την δυνατότητα να αναλαμβάνει την εγκατάσταση στον χώρο σας, του απεικονιστικού σας εξοπλισμού: Μαγνητικό – Αξονικό Τομογράφο, ακτινολογικό μηχάνημα ή μαστογράφο, οποιασδήποτε εταιρείας και οποιουδήποτε μοντέλου και μάλιστα, ανεξάρτητα αν έχει γίνει η προμήθειά του από την εταιρεία μας ή όχι.

Επίσης, η εταιρεία μας μπορεί να πραγματοποιήσει την απεγκατάσταση, την μεταφορά και την εγκατάσταση του εξοπλισμού σας, σε περίπτωση αλλαγής έδρας ή αναδιαμόρφωσης των εγκαταστάσεών σας. 

Μπορεί, βεβαίως να αναλάβει και την απεγκατάσταση και απόσυρση – απόρριψη του παλαιού σας εξοπλισμού.

Η εταιρεία μας έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό απεγκαταστάσεων, μεταφορών και εγκαταστάσεων σε ιδιώτες γιατρούς, σε διαγνωστικά εργαστήρια, καθώς επίσης και σε αρκετά Δημόσια Νοσοκομεία.

Συνεργαζόμαστε μόνο με εξειδικευμένους και έμπειρους μεταφορείς, με πολυετή δράση στο χώρο των Ιατρικών μηχανημάτων, τους οποίους έχουμε επιλέξει με αυστηρά κριτήρια.