Η MEDICAL SYSTEMS I.K.E. με την πολυετή εμπειρία και τις επιτυχημένες συνεργασίες της όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε νέους ακτινολόγους, και όχι μόνο, αναλαμβάνοντας, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου και από το πρώτο στάδιο, τη δημιουργία του Ακτινολογικού ή Διαγνωστικού τους εργαστηρίου.

Αναλαμβάνουμε :

  • Τη μελέτη και το σχεδιασμό του χώρου σας, από έμπειρους μηχανικούς, προσφέροντας σας τις καλύτερες δυνατές προτάσεις διαμόρφωσης για την εργονομική και εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου σας , καθώς επίσης και την Υλοποίηση και εκτέλεση των εργασιών.
  • Την απαραίτητη Μελέτη Ακτινοφυσικού για τις αναγκαίες Θωρακίσεις ακτινοπροστασίας , σε συνδυασμό και ανάλογα με τα υπό εγκατάσταση μηχανήματα.
  • Την θωράκιση όλων των απαιτούμενων χώρων, σύμφωνα με τη μελέτη ακτινοπροστασίας, συμπεριλαμβάνοντας και την κατασκευή Θυρών ακτινοπροστασίας παντός είδους, (ανοιγόμενων, συρόμενων , ενός και δυο φύλλων), παράθυρων παρατήρησης , μολυβδυάλλων , πετασμάτων (τροχήλατων,σταθερών και οροφής).
  • Την κατασκευή παντός είδους εξειδικευμένων κατασκευών ακτινοπροστασίας, όπως ολοκληρωμένων σετ εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Hot Labs κλπ.
  • Την προμήθεια του ιατρό τεχνολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριο σας, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες σας για όλο το σύνολο του εξοπλισμού του απεικονιστικού σας τμήματος, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργαστηρίου, εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, όπως : Μαγνητικοί και Αξονικοί Τομογράφοι, Ακτινολογικά και Ακτινοσκοπικά συγκροτήματα Αναλογικά και Ψηφιακά (καινούργια και ανακατασκευασμένα), Αναλογικούς και Ψηφιακούς Μαστογράφους (καινούργιους και ανακατασκευασμένους) , Συστήματα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας , Συστήματα Υπερηχοτομογράφων Ακτινολογικών και Καρδιολογικών, Τέστ Κόπωσης.
  • Την  τεχνική υποστήριξη όλων των προσφερόμενων από την εταιρεία μας, και όχι μόνο, συστημάτων. Η εταιρεία μας δίνει εγγύηση ενός έτους με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών για όλα τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα συστήματα και εγγύηση δυο ετών για τα καινούργια συστήματα. Μετά το πέρας της εγγυήσεως η εταιρεία μας δύναται να αναλάβει με ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης ή κατά περίπτωση (on call), με ανταλλακτικά ή χωρίς, το σύνολο του ιατρό τεχνολογικού σας εξοπλισμού.