Μελετητικές εργασίες & Υπηρεσίες Συμβούλων 


Η εταιρεία Medical System I.K.E. Ι.Κρητικός – Σ.Ρωμανιάς αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για τη δημιουργία του επαγγελματικού χώρου – Διαγνωστικού εργαστηρίου σας, όπως:

  • Μελέτη Μηχανικού
  • Ηλεκτρολογική Μελέτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ιατρό τεχνολογικού σας εξοπλισμού 
  • Μελέτη Ακτινοφυσικού

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης


Η εταιρεία Medical System I.K.E. Ι.Κρητικός – Σ.Ρωμανιάς μέσω του εξειδικευμένου, άριστα καταρτισμένου και διαρκώς ενημερωμένου προσωπικού της, παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο επιστημονικό προσωπικό που χειρίζεται τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα.

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας, αναλαμβάνουν να σας επιδείξουν τη λειτουργία των μηχανημάτων και να σας εκπαιδεύσουν στη χρήση τους.