Στόχος μας στη MEDICAL SYSTEMS I.K.E. είναι να γινόμαστε καλύτεροι


Από το έτος 2010 η Medical Systems έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος, πραγματοποιώντας πωλήσεις, μεταφορές, εγκαταστάσεις και απεγκαταστάσεις Ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων στις παρακάτω χώρες : Ελβετία, Σουηδία, Φινλανδία, Κροατία, Κύπρο, Ελβετία, Αλβανία, Δανία και Νορβηγία.
 

Χρόνος ανταπόκρισης σε κλήσεις τεχνικής υποστήριξης

Η εταιρεία μας προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη HelpDesk, σε περιπτώσεις απλής βλάβης (λάθος χειρισμού κλπ, ανάγνωση error και επεξήγηση). 

Λαμβάνει τις κλήσεις για βλάβες μέσω τηλεφώνου, fax και e-mail κατά τις ώρες 08:00 – 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ο χρόνος ανταπόκρισης και επίσκεψης τεχνικού μας είναι:

  • εντός 4 ωρών για την περιοχή της Αττικής
  • εντός 24 ωρών για όλη την Ελλάδα και
  • μεταξύ 24 και 48 ωρών για εξωτερικό.

Διαμορφώστε το δικό σας πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής όλων των απεικονιστικών μηχανημάτων, σχεδόν οποιασδήποτε εταιρείας και μοντέλου: Μαγνητικών και Αξονικών Τομογράφων, Ακτινολογικών και Τηλεχειριζόμενων Ακτινοσκοπικών, Μαστογράφων, Πανοραμικών, Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας και Υπερήχων

Στους πελάτες μας δίνουμε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε :

  • Συμβόλαιο Συντήρησης με δυνατότητα κάλυψης ανταλλακτικών ή χωρίς κάλυψη ανταλλακτικών, το οποίο περιλαμβάνει δύο με τρεις προληπτικές συντηρήσεις και απεριόριστες επισκέψεις για επισκευή βλαβών.
  • Κλήση κατά περίπτωση βλάβης και κλήση για προληπτική συντήρηση.
  • Ειδικά για Ιατρούς Ακτινοδιαγνώστες και Διαγνωστικά εργαστήρια, συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO για να συντηρεί και να υποστηρίζει τον εξοπλισμό τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ.