Τεχνολογία αιχμής για την αξονική τομογραφία

Η εταιρεία MEDICAL SYSTEMS I.K.E. εμπορεύεται αξονικούς τομογράφους γνωστών και αξιόπιστων οίκων. Η μελέτη των αναγκών σας προηγείται της πώλησης του κατάλληλου απεικονιστικού μηχανήματος.
 
Η εταιρεία μας, πέρα από την πώληση των αξονικών τομογράφων, αναλαμβάνει την μελέτη προεγκατάστασης, την ανάλογη διαμόρφωση του χώρου εφόσον χρειάζεται και την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Για τον εξοπλισμό παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής, καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.