Η εταιρεία Medical System ΙΚΕ καλύπτει όλα τα μηχανήματα ακτινολογικών, οποιασδήποτε εταιρείας και διεθνούς οίκου, τόσο σε ανταλλακτικά και πωλήσεις, όσο και σε συντήρηση, μεταφορά και εγκατάσταση.

Στη συνέχεια, δείτε αναλυτικά τις επιμέρους κατηγορίες ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων που εμπορευόμαστε όπως Ακτινολογικά, Ακτινοσκοπικά, Μαστογράφοι, Διαφανοσκόπια, Κρύπτες, Πετάσματα Ακτινοπροστασίας κ.α.