Σύγχρονα ακτινοσκοπικά μηχανήματα 

Η MEDICAL SYSTEMS I.K.E. δύναται να σας προμηθεύσει με σύγχρονα ακτινοσκοπικά μηχανήματα διεθνών οίκων. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και αναλαμβάνουμε την πώληση και την εγκατάστασή του.
Η εταιρεία μας και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων παρέχοντας μια σειρά από υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης ή και επισκευής τους. Στην Medical System διαθέτουμε επίσης όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που καθιστούν άριστη την λειτουργικότητα των μηχανημάτων.