Η Medical Systems με νέο λογότυπο και δυναμική παρουσία

Νέο λογότυπο της Medical Systems

Η Medical Systems Ι.Κρητικός Σ.Ρωμανιάς, στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης, ανανεώνει το λογότυπό της και παρουσιάζεται με νέα εταιρική ταυτότητα και εικόνα, η οποία εναρμονίζεται με τη σύγχρονη αισθητική προσέγγιση και παράλληλα τονίζει τις διαχρονικές της αξίες.

Το όνομα Medical Systems Ι.Κρητικός Σ.Ρωμανιάς συνδέεται περισσότερο από 2 δεκαετίες με την τεχνογνωσία, την ποιότητα και την ευελιξία στην εμπορία και αντιπροσώπευση ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων, στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων ακτινοπροστασίας και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης και υποστήριξης από πιστοποιημένους Μηχανικούς ιατρικών συστημάτων.

Η ανανέωση στα εταιρικά σύμβολα και ο παράλληλος εκσυγχρονισμός σε συστήματα μηχανοργάνωσης και παρακολούθησης διαδικασιών και εταιρικών σχέσεων, σηματοδοτούν μια δυναμική συνέχεια στην πορεία της εταιρείας. Όπως αυτή ξεκίνησε να χαράσσεται το 1997, έτσι εξακολουθεί να ανοίγεται στο μέλλον, με συνέπεια και επαγγελματισμό, τόσο στην Ελλάδα και την Κύπρο, όσο και σε άλλες γειτονικές χώρες.